Privacy Verklaring

Binnen mijn praktijk hecht ik belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring legt uit hoe ik met de informatie over jou als persoon omga.

Persoons- & contactgegevens

Wanneer je een behandelrelatie met mij aangaat wordt een aantal zaken – meestal voorafgaand aan het eerste gesprek besproken. Denk hierbij aan tarief en voorwaarden voor betaling. Daarbij worden persoonsgegevens vastgelegd, te weten: naam, geslacht en geboortedatum. Ook worden contactgegevens vastgelegd, te weten: woonadres, adres voor facturering (indien afwijkend van woonadres), telefoonnummer en/of mailadres.

Doeleinden verwerking gegevens

De persoons- en contactgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van een doelmatige administratie. Naast deze gegevens worden door mij aantekeningen die betrekking hebben op de therapiegesprekken en de behandeling bewaard in een dossier. Deze aantekeningen zijn uitsluitend voor mij toegankelijk en zullen nooit met derden gedeeld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De wettelijke bewaartermijn van deze gegevens is 15 jaar na afloop van de behandeling. In de algemene voorwaarden is toegelicht welke rechten je als cliënt hebt, o.a. het recht op inzage in jouw dossier.

Beveiligd mailen

Om jouw privacy optimaal te beschermen mail ik via een beveiligd mail platform (Zivver). Alle het inhoudelijke mailverkeer dient via Zivver te verlopen, zodat jouw gegevens beschermd zijn. Mocht je alleen een afspraak willen afzeggen of verplaatsen dan kan je me rechtstreeks mailen of bellen, hoewel ook hier het mailen via Zivver de voorkeur heeft.

Wijziging Privacy Verklaring

Ik kan deze Privacy Verklaring te allen tijde wijzigen. Een actuele versie van de Privacy Verklaring wordt op de website www.karinnijssen-psycholoog.nl gepubliceerd. Het is verstandig de Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met de eventuele wijzigingen.