Algemene Voorwaarden

De praktijk van Karin Nijssen Psycholoog is gevestigd aan de Herengracht 213-II in Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75016478.

Karin Nijssen is geregistreerd als psycholoog bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), onder lidnummer 212108 met de Basis Aantekening Psychodiagnostiek (BAPD).

Rechten

Als je besluit in therapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jou, de cliënt, en mij de therapeut. Een overeenkomst komt met rechten en plichten, zie ook de privacyverklaring. Als je in therapie gaat, heb je altijd het recht op: informatie, recht op geheimhouding van je gegevens (alleen met jouw schriftelijke toestemming mogen derden worden geïnformeerd), recht op inzage van je dossier, het recht om een klacht in te dienen.

Klachten

Als je ontevreden bent over mijn dienstverlening of werkwijze laat het dan allereerst aan mij weten, zodat we dit samen kunnen bespreken. Ik hecht waarde aan jouw feedback, zodat ik daarvan kan leren. Wil je dit niet, of komen we er samen niet goed uit? In dat geval kan je bemiddeling aanvragen bij de klachtenfunctionaris van de Klachten en Geschillenregeling van P3NL (www.p3nl.nl) waarbij ik ben aangesloten.

In behandeling

Je kunt zonder verwijzing bij mij in behandeling komen. Ik stel geen diagnose, mocht ik na de intake-procedure, of gedurende de behandeling het vermoeden hebben dat er sprake is van psychische klachten die verdere diagnostiek behoeven, dan zal ik je doorverwijzen. Ik deel geen informatie zonder jouw toestemming. 

Voor een intakegesprek neem ik het liefst wat langer de tijd (75 minuten), in overleg is het mogelijk de intake te verdelen over twee normale sessies (45 minuten), mocht het financieel niet haalbaar zijn om een lange afspraak in te plannen. Therapieafspraken worden vervolgens in overleg gepland conform het tarief zoals gesteld in de voorwaarden. 

Het maken van (audio/video) opname is niet toegestaan tenzij jij en ik hiertoe expliciet toestemming verlenen en het onderdeel is van het werkproces.

Gesprekken annuleren & no-show

Tot uiterlijk 24 uur (weekenddagen en feestdagen niet meegeteld) voorafgaande aan de afspraak kan deze kosteloos per mail of telefoon worden afgezegd. Bij een afzegging binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt voor de afzegging een no show tarief gefactureerd, zoals gesteld onder tarieven in deze voorwaarden. 

Tarieven

Het tarief voor een psychosociaal consult  (45 minuten) bedraagt 95 euro, vrijgesteld van BTW

Het tarief voor een coaching-sessie (60 minuten) bedraag 95 euro, exclusief BTW

Het tarief voor een intake sessie psychosociaal consult  (90 minuten) bedraagt 140 euro, vrijgesteld van BTW

Het tarief voor een intake sessie relatietherapie (90 minuten) is 150 euro, exclusief BTW

Het tarief voor een sessie relatietherapie (60 minuten) is 115 euro, exclusief BTW

Het no-show tarief voor niet tijdig geannuleerde afspraken bedraagt 50 euro

Betaling

Facturering volgt in de week na de betreffende afspraak. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Indien de betaling na deze termijn nog niet op orde is, wordt een herinnering gestuurd. De termijn voor de betaling na herinnering is 7 dagen na dagtekening van deze herinnering. Indien de betalingstermijn van de 1e herinnering verstrijkt volgt een 2e herinneringsfactuur met ophoging van het oorspronkelijke bedrag met 15,00 euro administratiekosten. De betalingstermijn van de 2e herinnering is 7 dagen na de factuurdatum van deze herinnering.

Als het niet lukt om aan de betalingsverplichting te voldoen, kan dit leiden tot het staken van de behandeling. Bij het staken van de behandeling blijft de betalingsverplichting van de genoten therapiegesprekken van kracht.

Vergoeding

Relatietherapie en gesprekken met mij als basispsycholoog worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ik stel als basispsycholoog geen diagnoses, hetgeen noodzakelijk is voor vergoeding, Mocht ik aanwijzing zien dat je in aanmerking zou komen voor een vergoede behandeling, zal ik je altijd doorsturen. In het geval van werkgerelateerde problematiek is het mogelijk dat je werkgever wil bijdragen aan de kosten van je behandeling. 

Beëindiging behandeling

Op elk gewenst moment in de behandeling kan de therapie of therapiesessie door jou worden beëindigd, ook zonder opgave van reden. De gemaakte afspraken dienen wel conform deze voorwaarden te worden afgezegd en betaald. Karin Nijssen heeft ook het recht om de therapie te beëindigen, maar is dan wel verplicht om jou te informeren over de redenen. Karin Nijssen heeft het recht om de therapie onmiddellijk te beëindigen bij overtredingen van de algemene sociale omgangsnormen, bijvoorbeeld bij beledigingen, bedreigingen, gewelddadig gedrag of indien er sprake is van onder invloed zijn van (verdovende) middelen.